Hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudun verdiği cevabı yani antikorların varlığı ve tipi ile hastalığın tanısına, enfeksiyon zamanı, hastanın korunma gücü konusunda bilgi veren bilim dalıdır. Bu mikroorganizmalara genel adıyla Antijen, immun sistemin onlarla savaşmak için oluşturduğu proteinlere ise Antikor adı verilir.
Testler kolay uygulanması ve mikrobiyolojik testlere göre daha kısa sürede sonuç vermesi, kanda test edilebilmesi bakımından tercih edilebilir. Testin en önemli görevi kandaki antikorları aramaktır. Yani bağışıklık sistemi aracılığı ile üretilen proteinlere odaklanmaktadır.
Serolojik testlerde antikorlar şu ana başlıklarda araştırılır;
 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Virüsler
 • Parazitler
“Seroloji testi” adı verilen antikor testi, kişiden alınan kan örneğinde belirli bir antikorun varlığının saptanması ya da varsa miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri belirli bir antikor türüne odaklanır. Örnek vermek gerekirse, en çok yapılan antikor testleri IgM, IgG ve IgE’dir.
Antikor testlerinin yapılma amacı en genel şekli ile şunlardır:
 • Belirli bir mikroorganizmaya karşı gelişen bağışıklık durumunu değerlendirmek,
 • Belirli bir enfeksiyonun seyrini izlemek,
 • Bulaşıcı bir antijene maruz kalma durumunu değerlendirmek,
 • Transfüzyon reaksiyonu ya da nakledilen bir organın vücut tarafından reddedilme nedenlerini araştırmak,
 • Alerji, hepatit, HIV, karaciğer hastalıkları, frengi, lupus, tiroid ya da otoimmün bozukluklardan kaynaklanan problemleri teşhis etmek.

 

Seroloji Testleri

Ankara’da laboratuvar hizmetlerinde öncü olan Yüzyıl Ankara Laboratuvar, deneyimli ve uzman kadrosu ile bilimsel uygulamalarını günümüz sağlık sektörüne taşıyarak hızlı, güvenilir ve en doğru laboratuvar sonucunu alabilmek için Ankara’da Laboratuvar hizmetleri vermektedir.

Birçok özel doktor muayenehanelerine Ankara’da Laboratuvar Hizmeti veren Yüzyıl Laboratuvarı Hemogram Testi, Sedimantasyon Testi, Biyokimya Testi, Hormon Testi, Koagülasyon Testi, İdrar Testi, Alerji Testi, Vitaminler, Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik testler (HbSAg, HCV, HIV, VDRL vb..) gibi birçok testi başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

  Related projects