Hemogram testi (Tam Kan Sayımı) nedir?

Tam kan sayımı (hemogram), kişinin genel sağlık durumu ve varsa hastalıkları hakkında fikir veren bir kan testidir. Kan dolaşımında yer alan hücreler ve hücrelerle ilgili bazı değerler ölçülür.

Kan dolaşımında temel olarak 3 ana hücre grubu bulunur. Oksijen ve karbondioksitin taşınmasından sorumlu hücreler eritrositlerdir (kırmızı kan hücreleri). Eritrositlerin içerisinde yer alan hemoglobin molekülü, oksijeni bağlayarak akciğer ve diğer dokular arasında taşınmasını sağlar. Bağışıklık sisteminde görev alanlar ise nötrofil, lenfosit, monosit, bazofil ve eozinofil gibi alt gruplara ayrılan beyaz kan hücreleridir. Kan damarlarında meydana gelen problemlerde hasarlı bölgede toplanarak kanın damar dışına çıkmasını engellemek amacıyla pıhtı oluşturan hücreler, trombosit (platelet) olarak adlandırılır.

Hemogram, kandaki hücrelerin sayısının ve oranlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan kan testidir. Kan dolaşımındaki hücrelerin kemik iliğinde üretilmesi nedeniyle dolaylı yoldan kemik iliğinin değerlendirilmesini de sağlar.

Genel sağlık durumu, tedavinin etkisi veya hastalık sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan hemogram testi, aynı zamanda birçok hastalık için tanı aşamasında yönlendirici etkiye sahiptir:

•    Enfeksiyon ve inflamasyon

•    Lösemi ve diğer kanserler

•    Kemik iliği hastalıkları

•    Anemi

•    Vücut savunmasında yer alan hücrelerin organ ve dokulara saldırması sonucu oluşan otoimmün hastalıklar

•    Akdeniz anemisinin de içinde yer aldığı talasemiler

Hemogram

Ankara’da laboratuvar hizmetlerinde öncü olan Yüzyıl Ankara Laboratuvar, deneyimli ve uzman kadrosu ile bilimsel uygulamalarını günümüz sağlık sektörüne taşıyarak hızlı, güvenilir ve en doğru laboratuvar sonucunu alabilmek için Ankara’da Laboratuvar hizmetleri vermektedir.

Birçok özel doktor muayenehanelerine Ankara’da Laboratuvar Hizmeti veren Yüzyıl Laboratuvarı Hemogram Testi, Sedimantasyon Testi, Biyokimya Testi, Hormon Testi, Koagülasyon Testi, İdrar Testi, Alerji Testi, Vitaminler, Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik testler (HbSAg, HCV, HIV, VDRL vb..) gibi birçok testi başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

    Related projects